İletişim

© 2020 Sur Yapı, bütün hakları saklıdır.

GDPR

Veri Koruma Beyanı 

Giriş

Aşağıdaki veri koruma beyanı ile ne tür kişisel verilerinizin (bundan böyle kısaca "Veri" olarak adlandırılacaktır) hangi amaçlarla ve hangi çerçevede işlediğinin açıklanması amaçlanmıştır. Veri Koruma Beyanı, hem hizmetlerimizin sağlanması bağlamında hem de özellikle internet sitesi, mobil uygulamalar ve sosyal medya profilimiz gibi harici çevrim içi ortamlarda tarafımızca işlenen bütün kişisel verileri kapsar (bundan böyle kısaca "Çevrimiçi teklif" olarak adlandırılacaktır).

Kullanılan terimler cinsiyete özgü değildir.

Sorumlu

Gen GmbH

Anna-Schneider-Steig 3,

50678 Köln,

Almanya

E-posta: info@gen-bau.de
Künye: http://gen-bau.de/

Veri İşlemelerin Kapsamı

Prensip olarak, kullanıcılarımızın kişisel verilerini sadece işlevsel bir internet sitesi hazırlamak, içerik ve hizmetlerimizi sunabilmek için gerekli olduğunda işlemekteyiz. Kullanıcılarımıza ait kişisel verilerin işlenmesi yalnızca kullanıcıların onayı alındıktan sonra belirli aralıklarla gerçekleşmektedir. Fiili sebeplerden dolayı önceden bir onay alınmasının mümkün olmadığı ve yasal koşulların verilerin işlenmesine müsaade ettiği durumlarda bir istisna geçerlidir.

İlgili Hukuki Dayanaklar

Verilerin geçici olarak saklanması ve kayıt altına alınması GVKT (Genel Veri Koruma Tüzüğü) 6. Madde 1.Fıkra F Bendi kapsamında hukuki dayanak olarak geçerlidir. GVKT hükümlerine ek olarak, ikamet ettiğiniz ülkenin veya ikamet ettiğimiz ülkenin ulusal veri koruma yönetmeliklerinin geçerli olabileceğini lütfen unutmayınız.

 

 

Kişisel verilerin aktarılması ve açıklanması

Kişisel verilerin işlenmesi kapsamında veriler; diğer kurumlara, şirketlere, yasal olarak bağımsız kuruluşlara veya kişilere aktarılabilir veya bunlara açıklanabilir. Bu verilerin alıcıları; örneğin ödeme işlemleri bağlamında ödeme yapılan kurumları, IT hizmet sunucularını veya bir internet sitesine entegre edilebilen hizmet ve içerik sağlayıcılarını içerebilir. Bu tür durumlarda yasal gereklilikleri yerine getiriyoruz ve verilerinizin alıcılarıyla verilerinizi korumaya yönelik sözleşmeler ve anlaşmalar imzalıyoruz.

Çerezlerin Kullanımı

Çerezler, ziyaret edilen internet siteleri veya alan adlarına dair veriler içeren ve kullanıcının bilgisayarında bir tarayıcı tarafından saklanan metin dosyalarıdır. Çerez, öncelikle bir çevrimiçi teklif sırasında veya ziyareti sonrasında kullanıcı hakkındaki bilgileri depolamak için kullanılır.  Kaydedilen bilgiler, örneğin bir internet sitesindeki dil ayarlarını, giriş durumunu, alışveriş sepetini veya videonun görüntülendiği yeri içerebilir. "Çerezler" terimi, çerezlerle aynı işlevleri yerine getiren diğer teknolojileri de kapsar (örneğin, kullanıcı bilgilerinin "kullanıcı adı" olarak da geçen çevrim içi kimlikler ile saklanması)

Aşağıdaki çerez türleri ve işlevleri arasında ayrım yapılmıştır:

Geçici çerezler (Oturum çerezleri): Geçici çerezler en geç kullanıcı çevrimiçi tekliften ayrıldıktan ve tarayıcısını kapattıktan sonra silinir.
Kalıcı çerezler: Kalıcı çerezler, tarayıcıyı kapattıktan sonra da kayıtlı kalır. Örneğin, giriş bilgileri kaydedilebilir veya kullanıcı internet sitesini yeniden ziyaret ettiğinde kişiselleştirilmiş içerikleri görüntüleyebilir. Ayrıca, pazarlama amaçları çerçevesinde erişimi tespit etmek için kullanılan kullanıcı bilgileri de bu tür çerezlerde saklanabilir.
Birinci taraf çerezleri: Birinci taraf çerezleri tarafımızca oluşturulur.
Üçüncü taraf çerezleri: Üçüncü taraf çerezleri esasen reklam verenler (üçüncü taraflar) tarafından kullanıcı bilgilerini işlemek için oluşturulur.
Zorunlu (Kesinlikle gerekli) Çerezler: Kesinlikle gerekli çerezler, internet sitesinde gezinmek ve internet sitesinin özelliklerinden faydalanmak için zorunlu çerezlerdir (Örneğin, güvenlik sebepleriyle giriş veya diğer kullanıcı girdilerinin kaydedilmesi).
Performans, reklam ve işlevsellik çerezleri: Ayrıca, çerezler genellikle erişimi ölçme kapsamında veya bir internet sitesindeki kullanıcı profilinde kullanıcının belirli bir içeriği görüntülemesi, işlevleri kullanması gibi ilgileri ve davranışları kaydedildiğinde kullanılır. Bu tür profiller; kullanıcılara ilgi alanlarına hitap eden potansiyel içerikleri göstermeyi amaçlar. "İzleme" olarak adlandırılan bu işlem başka bir deyişle kullanıcının potansiyel ilgilerini takip etme olarak da adlandırılır. . Çerez ya da "İzleme" teknolojileri kullanıldığında veri koruma beyanı veya onay alma kapsamında ayrı ayrı bilgilendirilirsiniz.

Yasal dayanaklara ilişkin bilgiler: Kişisel verilerinizin çerezler yardımıyla hangi yasal dayanaklara göre işleneceği sizden alınan onaya istinaden belirlenir. Bu durumda çerezlerin kullanımını onaylarsanız vermiş olduğunuz onay verilerinizin işlenmesinin hukuki dayanağıdır. Aksi takdirde, çerezler yardımıyla işlenen veriler, yasal menfaatlerimiz temelinde (örneğin, çevrim içi teklifimizin ticari işleyişi ve iyileştirilmesi) veya çerez kullanımının gerekli olması durumunda sözleşme yükümlülüklerimizi yerine getirmek için işlenecektir.

Kapsam dışı bırakma ve itiraz hakkında genel bilgiler (Opt-Out): Veri işlenmesinin onay veya yasal izin temelinde gerçekleşip gerçekleşmediğine bağlı olarak önceden verilmiş bir onaydan cayma veya verilerinizin çerez teknolojileri tarafından işlenmesine itiraz etme seçeneğiniz her zaman vardır (kısaca "Opt-Out" olarak adlandırılabilir). İtirazınızı ilk olarak tarayıcınızdaki ayarları kullanarak, örneğin çerez kullanımını devre dışı bırakarak (çevrimiçi teklifimizin işlevselliğini de sınırlandırabilir) bildirebilirsiniz.  Çevrimiçi pazarlama amacıyla kullanılan çerezlerin kullanımına itiraz, özellikle izleme durumunda, ABD sitesi http://www.aboutads.info/choices/ veya AB sitesi http://www.youronlinechoices.com/ veya http://optout.aboutads.info aracılığıyla çok sayıda hizmette açıklanabilir.

Onaya istinaden çerez verilerinin işlenmesi: Verilerin tarafımızca işlenmesinden veya çerez kullanımı kapsamında verilerin işlenmesini sağlamadan önce kullanıcılardan istedikleri zaman iptal edebilecekleri bir onay talep edilir. Onay alınmadan önce, çevrim içi teklifimizin işletimi için gerekli çerezler kullanılabilir. Bu çerezlerin kullanımı bizim ve kullanıcının çevrim içi teklifimize olan işlevsellik beklentisi temelinde gerçekleşir.

İşlenen veri türleri: Kullanım verileri (örneğin, ziyaret edilen internet siteleri, içeriğe duyulan ilgi, erişim süreleri), Meta/İletişim verileri (örneğin, cihaz bilgileri, IP adresleri).
İlgili kişiler: Kullanıcılar (örneğin, internet sitesi ziyaretçileri ve çevrim içi hizmet kullanıcıları).
Hukuki dayanaklar: Onay (GVKT 6. Madde 1. Fıkra A bendi), Yasal Menfaatler (GVKT 6. Madde 1. Fıkra F Bendi).

Ticari hizmetler

Müşteriler ve ilgili taraflar gibi sözleşme ve iş ortaklarımızın (topluca "Sözleşme ortağı" olarak anılacaktır) verilerini, talepleri yanıtlamak gibi sebeplerle sözleşme ve benzer hukuki ilişkiler ve bunlarla ilgili işlemler kapsamında sözleşme ortakları (veya sözleşme öncesi) ile iletişim bağlamında işliyoruz.

Bu verileri, sözleşme yükümlülüklerimizi yerine getirmek, haklarımızı korumak ve bu bilgilere ilişkin idari görevlerin yanı sıra ticari amaçlar doğrultusunda işliyoruz. Kanun kapsamında, sözleşme ortaklarının verilerini yalnızca, daha önce bahsedilen amaçlara hizmet eden veya yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi için gerekli olan veya sözleşme ortaklarının onayının alındığı durumlarda üçüncü şahıslara aktarıyoruz. (Örneğin ilgili iletişim girişimcisi, ulaşım ve taşeron gibi diğer yardımcı hizmetler, bankalar, vergi danışmanları ve yasal danışmanlar, ödeme hizmeti sağlayıcıları veya vergi makamları). Sözleşme ortakları veri koruma beyanı kapsamında, pazarlama amacıyla işleme gibi diğer veri işleme türleri hakkında bilgilendirilir.

Belirtilen amaçlar için hangi verilerin gerekli olduğunu veri toplama öncesinde veya veri toplama dahilinde sözleşme ortaklarına, çevrim içi formlarda, özel işaretlerle (örneğin renkler) veya sembollerle (yıldız işaretleri veya benzeri) veya doğrudan bildiriyoruz.

Verileri, örneğin vergi amaçları ile 10 sene saklanması gereken yasal arşivleme yükümlülüklerine tabi olmadığı ve müşteri hesaplarında saklanmadığı durumlarda yasal garanti ve benzer yükümlülüklerin sona erme tarihinden sonra (örn. 4 sene) siliyoruz. Sözleşme ortakları aracılığıyla bir talep kapsamında açıklanan verileri, prensip olarak talep bitiminde, talebin gerekliliklerine uygun olarak siliyoruz.

Verdiğimiz hizmet kapsamında üçüncü tarafları veya platformları kullandığımızda, ilgili üçüncü tarafların veya platformların kullanıcılar ve sağlayıcılar arasındaki hüküm ve koşulları ve gizlilik bildirimleri geçerlidir.

İletişim

Bizimle iletişime geçtiğinizde (örneğin; iletişim formu, e-posta, telefon veya sosyal medya aracılığıyla) iletişim taleplerine ve talep edilen işlemlere yanıt vermek için gerekli olduğu takdirde, bilgi talep eden kişilerin verileri işlenir.

Sözleşme veya sözleşme öncesi ilişkiler kapsamındaki iletişim taleplerine yanıt, sözleşme yükümlülüklerimizi yerine getirmek veya sözleşme ya da sözleşme öncesi taleplere yanıt vermek ve yasal çıkarlar temelinde talepleri yanıtlamak amacıyla gerçekleştirilir.

İşlenen veri türleri: Envanter verileri (örneğin isimler, adresler), iletişim verileri (örneğin e-posta, telefon numaraları), içerik verileri (örneğin metin girişleri, fotoğraflar, videolar).
İlgili kişiler: İletişim ortakları.
İşleme amaçları: İletişim talepleri ve iletişim.
Hukuki dayanaklar: Sözleşmenin yerine getirilmesi ve sözleşme öncesi talepler (GVKT 6. Madde 1. Fıkra B Bendi), Yasal Menfaatler (GVKT 6. Madde 1. Fıkra F Bendi).

Messenger ile İletişim

İletişim amacıyla Messenger hizmetlerini kullanıyoruz ve bu nedenle, Messenger'ın işlevselliği, şifreleme, iletişimin meta verilerinin kullanımı ve itiraza yönelik görüşlere ilişkin aşağıdaki bilgilere dikkat etmenizi rica ediyoruz.

Bizimle telefon ya da e-posta gibi alternatif kanallar üzerinden de iletişime geçebilirsiniz. Lütfen sizinle paylaşılan veya çevrim içi teklifimizde belirtilen iletişim kanallarını kullanınız.

İçeriğin (mesajınızın ve eklerinizin içeriği) uçtan uca şifrelenmesi durumunda iletişim bilgilerinin (mesajınızın ve eklerinizin içeriği) uçtan uca şifrelendiğini belirtiyoruz. Bu durum, mesaj içeriğinin Messenger sağlayıcıları tarafından bile görüntülenemediği anlamına gelir. Mesaj içeriklerinin şifrelenmesini sağlamak için, her zaman Messenger'ın, şifrelemenin aktif olduğu güncel bir sürümünü kullanmalısınız.

Bununla birlikte, Messenger sağlayıcılarının içeriği görememelerine rağmen, iletişim ortaklarının bizimle iletişime geçtiğini ve iletişim ortaklarının kullandığı cihazla ilgili teknik bilgilerin ve cihazınızın ayarına bağlı olarak konum bilgileri gibi meta veriler olarak adlandırılan verilerin işlendiği konusunda iletişim ortaklarımızı bilgilendirmekteyiz.

Hukuki dayanaklara ilişkin bilgiler: Messenger üzerinden iletişime geçmeden önce iletişim ortaklarından izin talep ettiğimiz durumda verilerinizi işlememizin hukuki dayanağı onların onayıdır. Ayrıca, bir onay talebinde bulunmadığımızda ve örneğin kendi isteğinizle bizimle iletişime geçmeniz durumunda, sözleşme ortaklarımız hususunda Messenger'ı sözleşmeyi başlatma kapsamında bir önlem olarak kullanır ve diğer ilgili taraflar ve iletişim ortakları söz konusu olduğunda, yasal menfaatlerimiz temelinde iletişim ortaklarımızın ihtiyaçlarını Messenger üzerinden hızlı ve etkili bir şekilde karşılarız. Bizimle paylaşılan iletişim verilerini, onayınız olmadan Messenger'a iletmediğimizi belirtmek isteriz.

İptal etme, itiraz etme ve silme: Verilmiş bir onayı istediğiniz zaman iptal edebilir ve Messenger üzerinden iletişime geçilmesine itiraz edebilirsiniz. Messenger aracılığıyla iletişime geçme durumunda mesajları, genel silme yönergelerimize uygun bir şekilde sileriz.(Örneğin, yukarıda açıklandığı gibi, sözleşme ilişkilerinin bitiminden sonra, arşivleme gereklilikleri bağlamında vb.) Ayrıca iletişim ortaklarının olası sorularının yanıtlandığı, önceki konuşmalara dair bir bilgilendirme yapılmasının beklenmediği ve yasal saklama yükümlülüklerinin silme işlemine engel olmadığı durumlarda mesajları sileriz.

Diğer iletişim kanalları üzerinden danışma hakkının saklı tutulması: Sonuç itibarıyla, güvenliğiniz nedeniyle Messenger üzerinden gelen soruları yanıtlamama hakkımızı saklı tuttuğumuzu belirtmek isteriz. Bu durum, örneğin, dahili sözleşmenin özel gizlilik gerektirdiği veya Messenger aracılığıyla verilen bir yanıtın resmi gereksinimleri karşılamaması durumunda geçerlidir. Bu tür durumlarda sizi daha uygun iletişim kanallarına yönlendirmekteyiz.

Kullanılan hizmetler ve hizmet sağlayıcıları:

Microsoft Teams: Microsoft Teams – Messenger; Hizmet sağlayıcı: Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399 USA; İnternet sitesi: https://products.office.com; Veri koruma beyanı: https://privacy.microsoft.com/de-de/privacystatement, Güvenlik uyarıları: https://www.microsoft.com/de-de/trustcenter; Gizlilik kalkanı (ABD'de verileri işlerken veri koruma garantisi): https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000KzNaAAK&status=Active.
Telegram Yayınları: Telegram Broadcasts – Uçtan uca şifrelenmiş Messenger; Hizmet sağlayıcı: Telegram, Dubai; İnternet sitesi: https://telegram.org/; Veri koruma beyanı: https://telegram.org/privacy.
WhatsApp: Uçtan uca şifrelenmiş WhatsApp Messenger; Hizmet sağlayıcı: WhatsApp Inc. WhatsApp Legal 1601 Willow Road Menlo Park, California 94025, USA; İnternet sitesi: https://www.whatsapp.com/; Veri koruma beyanı: https://www.whatsapp.com/legal; Gizlilik kalkanı (ABD'de verileri işlerken veri koruma garantisi): https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TSnwAAG&status=Active.

Verilerin silinmesi

Tarafımızca işlenen veriler, verilerin işlenmesi için alınan onay iptal edildiğinde veya diğer izinler kaldırıldığında, yasal gereklilikler kapsamında silinir (örneğin, verilerin işlenme amacı ortadan kalktıysa veya veriler ilgili amaç için gerekli değilse).

Yasal gerekliliklerden dolayı silinemeyen verilerin işlenmesi sadece bu amaçlarla sınırlı kalacaktır. Dolayısıyla verilere erişilemeyecek ve başka amaçlarla işlenemeyecektir. Örneğin, ticaret veya vergi kanunları kapsamında saklanması zorunlu olan veya saklanması yasal iddiaların beyan edilmesi, yürütülmesi veya savunulması için gerekli görülen veya diğer tüzel veya gerçek kişilerin haklarını korumak için gerekli olan durumlarda geçerlidir.

Kişisel verilerin silinmesi ile ilgili ek bilgilere, bireysel veri koruma bilgileri kapsamında bu veri koruma beyanında ulaşılabilir.

Veri koruma beyanının değiştirilmesi ve güncellenmesi

Veri koruma beyanımızın içeriği hakkında düzenli olarak bilgi almanızı rica ederiz. Tarafımızca yürütülen veri işlemeleri gerekli kıldığı takdirde, veri koruma beyanını değiştirebiliriz. Değişimler uyarınca iş birliğiniz (örneğin onay) veya başka bir bireysel bilgilendirme gerektiğinde sizi en kısa sürede bilgilendireceğiz.

Veri sahibinin hakları

Veri sahipleri, özellikle GVKT 15. Maddeden 18. Maddeye kadar ve 21. Madde kapsamında çeşitli haklara sahiptir:

İtiraz hakkı: Özel durumunuzdan doğan sebeplerden dolayı, GVKT 6. Madde 1. Fıkra E veya F bendine istinaden sizinle ilgili kişisel verilerin işlenmesine dilediğiniz zaman itiraz etme hakkına sahipsiniz; bu hak, hükümlere dayalı bir profil oluşturma için de geçerlidir. Sizinle ilgili kişisel veriler doğrudan reklam amacıyla işlenmekteyse, ilgili kişisel verilerin bu tür reklam amaçlarıyla işlenmesine dilediğiniz zaman itiraz etme hakkına sahipsiniz; doğrudan reklamlarla ilişkili olması durumunda aynı hak profil çıkarma için de geçerlidir.
Onaydan cayma hakkı: Verdiğiniz onaydan dilediğiniz zaman cayma hakkına sahipsiniz.
Bilgi alma hakkı: Yasal gereklilikler çerçevesinde, ilgili verilerin işlenip işlenmediği ve işlenen veri kategorilerinin hangileri olduğu ve bu verilerle ilgili daha fazla bilgi ve verilerin kopyalarını içeren bir onay yazısı talep edebilirsiniz.
Düzeltme hakkı: Sizinle ilgili işlenen kişisel veriler gerçeğe uygun değil veya eksikse, ilgili verilerin düzeltilmesi veya tamamlanmasını talep etme hakkınız vardır.
Veri işlemenin kısıtlanması ve verilerin silinmesi hakkı: Yasal gereklilikler çerçevesinde sizinle ilgili kişisel verilerin derhal silinmesini veya verilerin işlenmesine kısıtlama getirilmesini talep edebilirsiniz.
Verileri devretme hakkı: Bizimle paylaştığınız kişisel bilgileri, yasal gereklilikler çerçevesinde, yapılandırılmış, yaygın ve makine ile okunabilir bir biçimde alma veya bunların başka bir sorumluya aktarılmasını talep etme hakkına sahipsiniz.
Resmi bir denetim makamına şikayet hakkı: Yasal gereklilikler çerçevesinde, size ait kişisel verilerin işlenmesinin GVKT'ye aykırı olduğunu düşünüyorsanız resmi bir denetim makamına, özel olarak da ikamet yerinizin, işyerinizin veya iddia edilen ihlalin yerinin bulunduğu denetim makamına şikayette bulunma hakkınız vardır.